Thông báo về việc thi tốt nghiệp cho sinh viên chính quy K65, sinh viên văn bằng hai K8 và sinh viên liên thông K46 năm học 204-2015

Chi tiết xem trong file đính kèm.
12DHN-ĐT Thi tốt nghiệp cho SV CQ K65 SV VB2 K8 và SVLT K46 năm 2015.pdf12DHN-ĐT Thi tốt nghiệp cho SV CQ K65 SV VB2 K8 và SVLT K46 năm 2015.pdf


30-01-2015

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL