Thông báo về việc đăng ký định hướng chuyên ngành cho Đại học chính quy khóa 68

​​Chi tiết xin xem trong file đính kèm

Các sinh viên đăng ký đầy đủ và nộp về phòng Quản lý sinh viên trước ngày 26/02/2016


27-01-2016

236 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL