Thông báo về điều chỉnh thời khóa biểu và lịch thi dự kiến học lại học kỳ II năm học 2012-2013 của hệ Cao đẳng

Thời khóa biểu và lịch thi dự kiến học lại học kỳ II năm học 2012-2013 có sự thay đổi đối với hệ Cao đẳng.

Lịch điều chỉnh xem tại file đính kèm.TKB hoc lai ki 2 12-13 du kien theo cao dang _dieu chinh_.pdfTKB hoc lai ki 2 12-13 du kien theo cao dang _dieu chinh_.pdf

TKB hoc lai ki 2 12-13 du kien theo cao dang _dieu chinh_.pdfTKB hoc lai ki 2 12-13 du kien theo cao dang _dieu chinh_.pdf


01-03-2013

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL