Thông báo tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm trắc nghiệm trên máy tính cho sinh viên C1K47 và M/K66

Chi tiết xem trong file đính kèm

352 TB-DHN Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm trắc nghiệm trên máy tính cho sinh viên các lớp M-K66 và C1K47.pdf352 TB-DHN Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm trắc nghiệm trên máy tính cho sinh viên các lớp M-K66 và C1K47.pdf


26-05-2015

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL