Thông báo thay đổi lịch thi học lại hệ cao đẳng

Thay đổi lịch thi học lại hoc kỳ 2 năm học 2012-2013 học phần Bệnh học và Kiểm nghiệm hệ Cao đẳng

​​Thong bao thay doi lich thi.pdfThong bao thay doi lich thi.pdf


16-04-2013

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL