Thông báo số: 80 /DHN-ĐT, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2012.​

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI


Số : 80 /DHN-ĐT

vv tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2012, căn cứ quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành, Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2012 như sau:

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

DKH

750

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển chung.

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển bằng điểm thi đại học hệ chính quy khối A năm 2012.

- Thí sinh đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Không tuyển thí sinh dị tật, khuyết tật chân tay.

- Số chỗ trong KTX: 80.

13-15 Lê Thánh Tông,

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

ĐT: (04)38264465

Website:

Các ngành đào tạo đại học:

- Dược học

D527204

A

600

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Dược học

C900107

A

150

1. Thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:

- Trong 600 chỉ tiêu đại học hệ chính quy bao gồm thí sinh diện trúng tuyển, thí sinh theo chỉ tiêu từ dự bị, cử tuyển chuyển lên, thí sinh đào tạo theo địa chỉ, thí sinh nước ngoài và thí sinh được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học, nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Nhà trường về điều kiện xét tuyển bổ sung.

2. Thông tin chi tiết về tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:

- Chỉ tiêu: 150 (không có ngân sách cấp).

Thời gian đào tạo là 3 năm cho một khoá học, học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước, kinh phí đào tạo năm học 2012-2013 là 9.600.000 đ/sinh viên.

- Hình thức tuyển sinh: Không tổ chức thi mà xét tuyển bằng điểm thi đại học hệ chính quy khối A năm 2012. 

- Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã có kết quả thi tuyển sinh đại học hệ chính quy khối A năm 2012 từ mức điểm sàn (theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo) trở lên.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Một túi hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

Giấy chứng nhận kết quả thi đại học khối A năm 2012 do các trường đại học tổ chức thi cấp (bản gốc, có đóng dấu của trường đại học đã dự thi). 

Một phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Thời gian thu và nộp hồ sơ:

Thời gian nộp hồ sơ:từ ngày 27/8/2012 đến 17 giờ ngày 12/9/2012.

Lệ phí xét tuyển (LPXT): 20.000 đồng/hồ sơ. Lệ phí ĐKXT không được hoàn trả nếu thí sinh rút hồ sơ hoặc thí sinh không trúng tuyển.

Hình thức nộp: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên.

Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học, nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Nhà trường về điều kiện xét tuyển bổ sung.

Nơi nhận:

- Cục KT&KĐCL, Vụ GDĐH (Bộ GD&ĐT);

- Ban giám hiệu;

- ĐT, CNTT;

- Niêm yết, Website Trường;

- Lưu;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Viết Hùng


04-06-2012

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL