Thông báo số: 76/TB, ngày 25 tháng 2 năm 2011

Về việc thực hiện chính sách ưu đãi, trợ cấp xã hội, trợ cấp khó khăn cho sinh viên, học sinh học kỳ II năm học 2010-2011.
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 76/TB-DHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2011
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện chính sách ưu đãi, trợ cấp xã hội, trợ cấp
khó khăn cho sinh viên, học sinh học kỳ II năm học 2010-2011
Để quản lý và thực hiện tốt chính sách của nhà nước đối với sinh viên, học sinh, Nhà trường đề nghị các cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn, cán bộ chi hội triển khai phổ biến thông báo này đến sinh viên, học sinh với các nội dung cụ thể như sau:
I. Các đối tượng được miễn 100% học phí
1.1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.
- Sinh viên, học sinh là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động (AH), thương binh (TB), bệnh binh (BB).
- Sinh viên, học sinh là con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của anh hùng lao động trong kháng chiến (CAH).
- Sinh viên, học sinh là con của bệnh binh (CBB), con thương binh (CTB), con của người hưởng chính sách như thương binh (NHCSNTB), con của liệt sĩ (CLS), con bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học của người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH).
+ Hồ sơ phải nộp gồm:
- 01 giấy chứng nhận do Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện cấp.
- 01 bản sao công chứng thẻ TB, BB của bố (mẹ), hoặc 01 bản sao công chứng quyết định của người được cấp sổ ưu đãi.
1.2. Sinh viên, học sinh có cha, mẹ thường trú 3 năm trở lên tại các xã biên giới, vùng cao, vùng sâu, hải đảo (trừ thành phố, thị xã, thị trấn) và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do chính phủ Quy định khu vực (KV), xã bãi ngang ven biển và các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
+ Hồ sơ phải nộp gồm:
- 01 giấy xác nhận gia đình thuộc đối tượng ưu tiên trên.
- 01 bản sao công chứng sổ hộ khẩu thường trú của hộ gia đình.
1.3. Sinh viên, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (MC)
+ Hồ sơ phải nộp gồm:
- 01 bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.4. Sinh viên, học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo (DTHN).
+ Hồ sơ phải nộp gồm:
- 01 bản sao công chứng giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân xã cấp.
- 01 bản sao công chứng giấy khai sinh.
- Trình giấy khai sinh bản gốc hoặc giấy kết hôn của bố mẹ (nếu giấy khai sinh bản gốc bị thất lạc), trong đó có ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người.
II. Các đối tượng được giảm 50% học phí
+ Sinh viên, học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động (TNLĐ) hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
+ Hồ sơ phải nộp gồm:
- 01 bản sao công chứng của giấy chứng nhận hoặc thẻ của bố (mẹ) là cán bộ viên chức bị tai nạn lao động.
- 01 bản sao công chứng sổ trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.
- 01 bản sao công chứng giấy khai sinh.
III. Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội
3.1. Sinh viên, học sinh là con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, không người đỡ đầu chính thức, không có người chu cấp thường xuyên (MC).
+ Hồ sơ phải nộp gồm: xem mục 1.3
3.2. Sinh viên, học sinh là người dân tộc ít người mà gia đình có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ quy định (DTVC).
+ Hồ sơ phải nộp gồm: xem mục 1.2
3.3. Sinh viên, học sinh hệ chính quy có hoàn cảnh nghèo đói, thuộc diện xóa đói giảm nghèo có tinh thần vượt khó trong học tập.
+ Hồ sơ phải nộp gồm:
- 01 bản sao công chứng sổ hoặc giấy chứng nhận hộ đói, hộ nghèo.
 Sinh viên, học sinh chính quy thuộc các đối tượng trên phải nộp các giấy tờ theo quy định về phòng Đào tạo trong ngày 22/3/2011 để Nhà trường thực hiện kịp thời chính sách ưu đãi trong học kỳ II năm học 2010-2011.
Nơi nhận:
- TCKT, ĐT  
- Các lớp SV  
- Niêm yết
 - Lưu
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


15-08-2012

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL