Thông báo số: 237 /DHN-ĐT, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Về việc tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2011.​

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Số : 237 /DHN-ĐT

V/v tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2011

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2011

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NGÀNH DƯỢC NĂM 2011

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2011, Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo về việc tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy ngành Dược năm 2011 như sau:

1. Chỉ tiêu: 100 (không có ngân sách cấp)

Thời gian đào tạo là 3 năm cho một khoá học.

Học phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

Kinh phí đào tạo năm 2011 là 9.600.000 đ/sinh viên.

2. Hình thức tuyển sinh: Không tổ chức thi mà xét tuyển bằng điểm thi đại học hệ chính quy khối A năm 2011. 

3. Đối tượngtuyển sinh: Thí sinh đã có kết quả thi tuyển sinh đại học hệ chính quy khối A năm 2011 từ mức điểm sàn (theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo) trở lên và các tiêu chuẩn quy định trong quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Một túi hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

4.1. Giấy chứng nhận kết quả thi đại học khối A năm 2011 số 1 do các trường đại học tổ chức thi cấp (bản gốc, có đóng dấu của trường đại học đã dự thi) hoặc giấy chứng nhận báo điểm kết quả thi đại học khối A năm 2011 của các trường đại học khác mà thí sinh đã đăng ký dự thi để lấy điểm xét tuyển vào hệ cao đẳng của Trường Đại học Dược Hà Nội (bản gốc, có đóng dấu của trường đại học đã dự thi). 

4.2. Một phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.

5. Thời gian thu và nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển cùng lệ phí xét tuyển nộp từ ngày25/8/2011 đến 17 giờ ngày 15/9/2011 (đợt xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2011 theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường hoặctheo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên.

Thông tin xin xem tại website http:// hoặc tại Trường Đại học Dược Hà Nội (13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội), điện thoại: 04.38264465.

Nơi nhận:  

- Niêm yết;

- Ban giám hiệu, ĐT, CNTT

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. Lê Viết Hùng

 ​


04-06-2012

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL