Thông báo số: 201/TB-DHN, ngày 27 tháng 4 năm 2012

Về việc liên hệ tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2012.​

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Số : 201/TB-DHN

V/v liên hệ tuyển sinh đại học hệ liên thông từtrung cấp lên đại học năm 2012

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO

về việc liên hệ tuyển sinh đại học

hệ liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2012

Ngày 26 tháng 3 năm 2012, Trường Đại học Dược Hà Nội đã có thông báo số 116/TB-DHN về việc tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, tuyển sinh đại học hệ văn bằng hai ngành Dược năm 2012 đăng trên website http:// của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Hiện nay, trên một số website có đưa lại thông tin tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học và giới thiệu địa chỉ liên hệ không phải của Trường Đại học Dược Hà Nội. Vì vậy Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo cho các thí sinh dự thi quan tâm biết mọi thông tin về tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học Dược năm 2012 chỉ liên hệ tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Dược Hà Nội, địa chỉ: số 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, điện thoại: 043.8264465 và ba cơ sở phối hợp của trường như sau:

- Trường Trung cấp Quân y 2, số 50 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh, ông Đỗ Văn Thắng, cán bộ phòng Đào tạo, điện thoại: 083.8961895.

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II, 99 Hùng Vương, TP. Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng phòng Đào tạo, điện thoại: 05113.892062.

- Trường Cao đẳng Dược trung ương Hải Dương, 324 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Tân An, Phó Trưởng phòng Đào tạo, điện thoại: 03203.890944.

Ngoài các địa chỉ liên hệ trên, Trường Đại học Dược Hà Nội không có các địa chỉ liên hệ khác.

Thông tin xin xem tại website: http:/// hoặc liên hệ với phòng Đào tạo, Trường Đại học Dược Hà Nội (điện thoại: 04.38264465).

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- PA83 Công An TP. Hà Nội (để phối hợp);

- ĐT, CNTT;

- Niêm yết,website Trường;  

- Lưu: HC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thái Nguyễn Hùng Thu

 ​


04-06-2012

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL