Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp DSĐH môn Lý thuyết tổng hợp năm 2016

​​Chi tiết xem trong file đính kèm. ​​

​​ Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp DSĐH môn Lý thuyết tổng hợp năm 2016.pdfThông báo kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp DSĐH môn Lý thuyết tổng hợp năm 2016.pdf


13-07-2016

49 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL