Thông báo đăng ký chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 5 học kỳ I năm học 2016-2017

​Theo kế hoạch đào tạo năm 2016 - 2017, Nhà trường tổ chức cho sinh viên cao đẳng Dược khóa 5 hệ chính quy đăng ký chuyên đề tự chọn học kỳ I năm 2016 - 2017.

​ Thời gian đăng ký từ 10 giờ ngày 11/10/2016 đến 17 giờ ngày 12/10/2016.
Theo quy định, mỗi sinh viên phải đăng ký học chuyên đề trong danh sách 05 chuyên đề (gửi kèm thông báo này), tổng số tín chỉ các chuyên đề đăng ký là 05 tín chỉ.
Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy các chuyên đề căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học cụ thể. Các chuyên đề có ít hơn 30 sinh viên đăng ký sẽ không tổ chức giảng, sinh viên đã đăng ký học các chuyên đề này sẽ đăng ký lại vào các chuyên đề có tổ chức giảng. Hạn đăng ký lại từ 19 giờ ngày 12/10/2016 đến 16 giờ ngày 13/10/2016. Chiều ngày 17/10/2016 cán bộ các lớp lên phòng Đào tạo lấy danh sách đăng ký của lớp về cho sinh viên lớp mình ký.
Các sinh viên không đăng ký hoặc đăng ký không đủ số tín chỉ sẽ được Nhà trường xếp vào các lớp chuyên đề có tổ chức học.
Sinh viên các lớp cao đẳng khóa 5 đăng ký và ký tên vào danh sách do cán bộ lớp quản lý.
Danh sách chuyên đề chọn xin xem trong file đính kèm.

​​ DS chuyên đề tự chọn cho CĐ5 học kỳ I năm học 2016-2017.pdfDS chuyên đề tự chọn cho CĐ5 học kỳ I năm học 2016-2017.pdf


11-10-2016

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL