Thời khóa biểu và lịch thi học lại học kỳ I năm học 2014-2015

Chi tiết xem trong file đính kèm.

​​ TKB va lich thi  hoc lai ki 1 14-15_nien che.pdfTKB va lich thi hoc lai ki 1 14-15_nien che.pdf

​​ TKB va lich thi hoc lai ki 1 14-15 _tin chi.pdfTKB va lich thi hoc lai ki 1 14-15 _tin chi.pdf


28-08-2014

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL