Thời khóa biểu và lịch thi chính thức các môn học lại học kỳ 2 năm học 2011-2012 dành cho hệ đào tạo theo tín chỉ

Thời khóa biểu và lịch thi chính thức các môn học lại học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp hệ đại học chính quy khóa 66, cao đẳng khóa 1. Xem chi tiết trong file đính kèm.

​​ TKB va lich thi chính thức.docTKB va lich thi chính thức.doc


09-08-2012

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL