Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại (lịch chính thức)- Học kỳ 2 năm học 2014-2015; Lịch thi các học phần chưa tích lũy cho K65, C1K46

Chi tiết xem trong file đính kèm

​​Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại các hệ; Lịch thi các học phần chưa tích lũy K65, C1K46.pdfThời khóa biểu và lịch thi các môn học lại các hệ; Lịch thi các học phần chưa tích lũy K65, C1K46.pdf


16-03-2015

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL