Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014​ của các hệ đào tạo theo niên chế và tín chỉ
(Chi tiết xem trong file đính kèm)


12-03-2014

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL