Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại học kỳ 2 năm học 2011-2012

Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại học kỳ 2 năm học 2011-2012 của đại học chính quy đa khoa theo niên chế; đại học chính quy định hướng các chuyên ngành K63; đại học chính quy định hướng công nghiệp dược K62; liên thông; bằng hai. (xem chi tiết trong file đính kèm).

​​ TKB va lich thi hoc lai.docTKB va lich thi hoc lai.doc


09-08-2012

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL