Thời khóa biểu, lịch thi học lại HKI năm học 2016-2017

​Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

​​ Lịch thi học lại HKI năm học 2016-2017 (các học phần thi trắc nghiệm).pdfLịch thi học lại HKI năm học 2016-2017 (các học phần thi trắc nghiệm).pdf

​​ Thời khóa biểu, lịch thi học lại HKI năm học 2016-2017.pdfThời khóa biểu, lịch thi học lại HKI năm học 2016-2017.pdf


30-08-2016

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL