Thời khóa biểu dự kiến và lịch thi các môn học lại - Học kì 1 - Năm học 2012-2013

​Chi tiết xem trong file đính kèm.

​​ Danh sach cac mon hoc lai ki 1 12-12 (lop nien che).docDanh sach cac mon hoc lai ki 1 12-12 (lop nien che).doc

​​ TKB va lich thi du kien hoc lai ki 1 12-13 (tin chi).docTKB va lich thi du kien hoc lai ki 1 12-13 (tin chi).doc

​​ Cac mon hoc lai ki 1 12-13 (lop tin chi).docCac mon hoc lai ki 1 12-13 (lop tin chi).doc

​​ TKB va lich thi du kien hoc lai ki 1 12-13 (nien che).docTKB va lich thi du kien hoc lai ki 1 12-13 (nien che).doc


09-08-2012

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL