Thi trả nợ học kỳ 2 năm học 2012-2013

​Danh sách các học phần và dự kiến lịch học, lịch thi trả nợ học kỳ 2 năm học 2012-2013. (Xem chi tiết trong file đính kèm)1. Cac mon hoc lai ki 2 12-13 theo nien che.pdf1. Cac mon hoc lai ki 2 12-13 theo nien che.pdf1. Cac mon hoc lai ki 2 12-13 theo tin chi.pdf1. Cac mon hoc lai ki 2 12-13 theo tin chi.pdfTKB hoc lai ki 2 12-13 du kien theo nien che.pdfTKB hoc lai ki 2 12-13 du kien theo nien che.pdfTKB hoc lai ki 2 12-13 du kien theo tin chi.pdfTKB hoc lai ki 2 12-13 du kien theo tin chi.pdf


01-02-2013

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL