Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ I năm học 2016-2017

​Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội đã ký Quyết định số 1188/QĐ-DHN về việc miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ I năm học 2016-2017.
Chi tiết nội dung xem trong file đính kèm.

​​ 1188 QĐ-DHN Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế HKI (2016-2017).pdf1188 QĐ-DHN Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế HKI (2016-2017).pdf


22-12-2016

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL