Quyết định khen thưởng sinh viên năm học 2012-2013

  • Tặng giấy khen và phần thưởng trị giá 200 000đ (Hai trăm nghìn đồng) cho 32 sinh viên thành tích xuất sắc trong học tập và công tác(có tên trong danh sách kèm theo).
  • Tặng giấy khen và phần thưởng trị giá 150 000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) cho 46 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập (có tên trong danh sách kèm theo).
  • Tặng giấy khen và phần thưởng trị giá 150 000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) cho 265 sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác (có tên trong danh sách kèm theo).

Quyết định và danh sách chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Chi tiết Quyết định và danh sách khen thưởng xin xem trong file đính kèm.

QD khenthuong nam hoc 12-13.pdfQD khenthuong nam hoc 12-13.pdf


05-09-2013

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL