Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học ngành Dược đợt tháng 9 năm 2016

Ngày 27 tháng 9 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký quyết định số 877/QĐ-DHN, 878/QĐ-DHN công nhận tốt nghiệp cho 02 sinh viên đại học chính quy và 07 sinh viên đại học liên thông từ trung cấp.
Chi tiết quyết định và danh sách tốt nghiệp xin xem trong file đính kèm.

​​ Quyết định số 878 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành dược 2016.pdfQuyết định số 878 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành dược 2016.pdf

​​ Quyết định số 877 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành dược năm 2016.pdfQuyết định số 877 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành dược năm 2016.pdf


28-09-2016

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL