Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy ngành dược năm 2016

​Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký quyết định số 857/QĐ-DHN, 858/QĐ-DHN công nhận tốt nghiệp cho 191 sinh viên cao đẳng chính quy.
Chi tiết quyết định và danh sách tốt nghiệp xin xem trong file đính kèm.

​​ Quyết định 857 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành dược năm 2016.pdfQuyết định 857 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành dược năm 2016.pdf

​​ Quyết định 858 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành dược năm 2016.pdfQuyết định 858 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành dược năm 2016.pdf


22-09-2016

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL