Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy ngành dược

​Ngày 04 tháng 01 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký quyết định số 02/QĐ-DHN công nhận tốt nghiệp cho 27 sinh viên cao đẳng chính quy.
Chi tiết quyết định và danh sách tốt nghiệp xin xem trong file đính kèm.

​​ 02 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy ngành dược năm 2017.pdf02 QĐ-DHN Công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy ngành dược năm 2017.pdf


04-01-2017

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL