Lịch thi trắc nghiệm học phần Dịch tễ dược cơ bản, Pháp chế dược của K67, Dịch tễ dược C1K48, Hóa sinh của K68 và Hóa sinh của CĐ5

Xem chi tiết trong file đính kèm

​​Lịch thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy tính của K67 C1K48 K68 CĐ5 HK1-NH 2015-2016 lần 1.pdfLịch thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy tính của K67 C1K48 K68 CĐ5 HK1-NH 2015-2016 lần 1.pdf


03-12-2015

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL