Lịch thi tốt nghiệp dược sĩ đại học năm 2012 (Lần 1)

Lịch thi tốt nghiệp dược sĩ đại học năm 2012 (Lần 1). xem chi tiết trong file đính kèm​​​

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊA ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC
NĂM 2012
môn Lý thuyết tổng hợp
STT
Môn
Khoá
Thời gian
Địa điểm thi
1
Lý thuyết ​tổng hợp
K62
13h30 ngày 26/5/2012
6,7,8,9,10,11,13,14
2
BH5
3
3
C1 - CT43
4, 5
4
C2 - CT43
GĐ Trường Trung cấp Quân y II
5
C3 - CT43
GĐ Trường CĐKT Y tế II

Người lập kế hoạch
Phan Lê Bình Mai

Phó Trưởng phụ trách
phòng Đào tạo
Vũ Xuân Giang
Hà Nội, ngày  thángnăm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thái Nguyễn Hùng Thu


04-06-2012

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL