Lịch thi tốt nghiệp dược sĩ đại học năm 2011 (Lần 2)

Lịch thi tốt nghiệp dược sĩ đại học năm 2011 (Lần 2)
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
-----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o--------
LỊCH THI TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn Lý thuyết tổng hợp
- Lần 2 -
STT
Môn thi
Lịch thi
Địa điểm thi
1
Lý thuyết tổng hợp
13h30 ngày 25/8/2011
GĐ1
ĐH Dược Hà Nội
Ghi chú: Sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp dược sĩ đại học lần 2 môn Lý thuyết tổng hợp nộp đơn đăng ký dự thi tại Phòng đào tạo (DS. Phạm Hoàng Diệu Linh) trước ngày 10/08/2011. Nếu không có đơn đăng ký, sinh viên sẽ không được dự thi.
Người lập kế hoạch
Nguyễn Thị Hải Hà
Phó trưởng Phụ trách Phòng Đào tạo
Vũ Xuân Giang
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


15-08-2012

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL