Lịch thi lần 1 học phần Giáo dục quốc phòng an ninh của sinh viên CĐ4

Chi tiết xem trong file đính kèm.


​​ Thi lan 1 GDQP CDK4.pdfThi lan 1 GDQP CDK4.pdf


11-08-2014

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL