Lịch thi lần 1 (HK1 - NH 2013-2014) cho sinh viên CĐ4 và C1K48; lịch thi Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K67

Lịch thi lần 1 (HK1 - NH 2013-2014) cho sinh viên CĐ4 và C1K48; lịch thi Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K67

(Chi tiết trong file đính kèm)
​​​

Lich thi HK1 - NH 13-14 - CD4.pdfLich thi HK1 - NH 13-14 - CD4.pdf


03-01-2014

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL