Lịch thi học kỳ I, năm học 2012-2013 lần 1

Lịch thi học kỳ I, năm học 2012-2013 lần 1 các khóa K64, K65, K66, K67, CT44, CT45, CT46, BH6, BH7, BH8, CĐ1, CĐ2. Chi tiết xem trong file đính kèm.

Lich thi HK1 - NH 12-13.pdfLịch thi lần 1, Học kỳ I, năm học 2012-2013


30-10-2012

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL