Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 - lần 2 (từ ngày 19/7-28/7/2012)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 - lần 2 (từ ngày 19/7-28/7/2012). Xem chi tiết trong file đính kèm.

​​ Thi lan 2 cac khoa - HK 2 NH11-12.docThi lan 2 cac khoa - HK 2 NH11-12.doc


31-07-2012

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL