Lịch thi học kỳ 2 (lần 1) năm học 2013-2014

Lịch thi học kỳ 2 (lần 1) năm học 2013-2013 cho K65, K66, K67, K68, LT46, LT47, LT48, BH8, CĐ2, CĐ3, CĐ4.
(Chi tiết xem trong file đính kèm)


30-04-2014

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL