Lịch thi chuyên đề cho lớp K66, LT47 - Học kỳ 2 năm học 2015-2016

(Xem chi tiết trong file đính kèm)

​​Lịch thi HKII năm học 2015-2016 lần 1 học phần chuyên đề tự chọn K66-LT47.pdfLịch thi HKII năm học 2015-2016 lần 1 học phần chuyên đề tự chọn K66-LT47.pdf


11-01-2016

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL