Kết quả học tập của Sinh viên Đại học chính quy khóa 62, bằng hai khóa 5 và liên thông khóa 43

Kết quả học tập (điểm TB Lần 1 và TBHT) của: - 8 kỳ (kỳ 1-8) của SV ĐH chính quy khóa 62; - 6 kỳ (kỳ 1-6) của SV ĐH liên thông từ trung cấp khóa 43; - 4 kỳ (kỳ 1-4) của SV ĐH bằng hai khóa 5.

​​ KQHT-K62.pdfKQHT-K62.pdf

​​ KQHT-BH5.pdfKQHT-BH5.pdf

​​ KQHT-M1K62.pdfKQHT-M1K62.pdf

​​ KQHT-C1K43.pdfKQHT-C1K43.pdf


09-08-2012

82 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL