Kết quả, đề thi, đáp án kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Hóa học sinh viên lần thứ IX năm 2016

Kết quả, đề thi, đáp án kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Hóa học sinh viên lần thứ IX năm 2016​ xin xem trong các file đính kèm sau:

Các sinh viên có thắc mắc, đề nghị phúc khảo, xin liên hệ trước 16h00 ngày 28/01/2016.
TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
Trường bộ môn Hóa Đại cương - Vô cơ
SĐT: 0903.223.295


28-01-2016

496 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL