Danh sách sinh viên khóa 63 đăng ký chuyên đề tự chon

Sinh viên các lớp có trách nhiệm kiểm tra các chuyên đề đã đăng ký. Sinh viên có thắc mắc làm đơn gửi phòng Đào tạo trước 17 giờ ngày 20/11/2012.Danh sach chuyen de.pdfDanh sach chuyen de.pdfDanh sach dang ky chuyen de tu chon.rarDanh sach dang ky chuyen de tu chon.rar


15-11-2012

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL