ĐĂNG KÝ CƠ SỞ THỰC TẾ CỦA LỚP N KHÓA 67

V/v đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên đại học chính quy khóa 67 lớp định hướng chuyên ngành Dược lâm sàng Học kỳ I - năm học 2016-2017​​​

Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2016-2017, sinh viên đại học chính qui khóa 67 lớp định hướng chuyên ngành Dược lâm sàng sẽ thực tập tại bệnh viện 3 học phần: học phần Phân tích ca lâm sàng (05/9/2016 đến 24/9/2016), học phần Thực hành bệnh viện (26/9/2016 đến 8/10/2016), và học phần thực tập thực tế (10/10/2016 đến 12/11/2016). Theo quy định của Nhà trường, mỗi sinh viên phải đăng ký một cơ sở thực tế trong danh sách 10 cơ sở thực tế dưới đây.

Sinh viên đăng ký cơ sở thực tế qua cổng thông tin điện tử trường Đại học Dược Hà Nội (www.daotao.hup.edu.vn) từ 16 giờ 00 ngày 05/8/2016 đến 8 giờ 00 ngày 09/8/2016 bằng tài khoản đã được cung cấp. Những sinh viên không đăng ký qua cổng thông tin điện tử sẽ được tự động xếp cơ sở thực tế.

Ghi chú:

Lớp 1: BV 108 (38 sinh viên)

Lớp 2: BV Đại học Y Hà Nội (08 sinh viên)

Lớp 3: BV Đức Giang (20 sinh viên)

Lớp 4:BV E (18 sinh viên)

Lớp 5: BV Hữu Nghị (27 sinh viên)

Lớp 6: BV Nhi TƯ (13 sinh viên)

Lớp 7: BV Phụ sản TƯ (13 sinh viên)

Lớp 8: BV Thanh Nhàn (35 sinh viên)

Lớp 9: BV Tim Hà Nội (08 sinh viên)

Lớp 10: BV Xanh Pôn (20 sinh viên)

Các bước đăng ký: http://daotao.hup.edu.vn/help/HuongDanSuDungDangKyHoc.htm


16-08-2016

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL