Danh sách sinh viên nhận Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, 2015-2016

Hội đồng xét Học bổng, học phí, trợ cấp khó khăn đã họp và quyết định mức điểm học bổng KKHT cho các khóa, hệ như sau:
Đại học chính quy:
 K67: 3,80
 K68: 3,80
 K69: 3,41
 K70: 3,13
Cao đẳng chính quy:
 K4: 3,78
 K5: 3,51
 K6: 2,50

Trong đợt cấp học bổng KKHT này, Nhà trường đã cấp học bổng cho 200 sinh viên với tổng mức học bổng là 962.050.000 đ.

2016.737 HBKKHT.jpg


06-01-2017

59 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL