GIỚI THIỆU CHUNG

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

GIỚI THIỆU CHUNG

I. Thông tin giao dịch của đơn vị

Tên đơn vị: Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

Tên tiếng Anh: Science technology and Cooperation Development Office

Điện thoại: 024 3824 5437 (KHCN); 024 3933 1012 (HTPT)

Email: p.qlkh@hup.edu.vn

 • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Quyên           

        Email: doquyen@hup.edu.vn

 • Phó Trưởng phòng: ThS. Đinh Thị Hiền Vân

        Email: vandth@hup.edu.vn

 

II. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển được hình thành trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Phòng Quản lý khoa học và Phòng Hợp tác quốc tế theo Quyết định số 479/QĐ-DHN ngày 23/06/2022.

2.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Phòng Quản lý khoa học

Ngay từ khi Trường được tách ra từ Trường Đại học Y - Dược khoa Hà Nội theo Quyết định số 828/BYT-QĐ ngày 29/09/1961của Bộ Y tế, bộ phận Quản lý khoa học nằm trong phòng Đào tạo – Trường Đại học Dược Hà Nội đã được thành lập. Lãnh đạo đầu tiên là TS. Phan Quốc Kinh - Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm mảng quản lý khoa học, sau đó là PGS.TSKH Trần Công Khánh, PGS.TS. Mai Tất Tố và TS. Phạm Văn Nguyện. Ngày 2/12/1997, Bộ Y tế ra Quyết định số 2549/1997/QĐ-BYT chính thức thành lập Phòng Quản lý khoa học và bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Đồng làm trưởng phòng. Kể từ đó, Phòng Quản lý khoa học là một đơn vị độc lập chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường. Năm 2003, TS. Nguyễn Văn Đồng nghỉ hưu theo chế độ, TS. Nguyễn Mạnh Pha được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng - Phụ trách phòng và Trưởng phòng từ năm 2003 đến năm 2013. Từ 2013 tới nay, PGS.TS. Đỗ Quyên đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Phụ trách Phòng và Trưởng phòng.

 Với chức năng được giao là tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của Trường, các viên chức của Phòng đã không ngừng trau dồi nghiệp vụ, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của Nhà trường giao cho với hai lĩnh vực chính là quản lý khoa học và trị sự tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc của Trường, đồng thời làm đầu mối hoặc tham gia tổ chức các Hội nghị khoa học của Trường.

 Với những kết quả đã đạt được Phòng Quản lý khoa học đã được Bộ Y tế và Nhà trường tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen trong nhiều năm liền.

Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được

 • Tập thể lao động Tiên tiến năm học 2008-2009
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2010-2011
 • Tập thể lao động Tiên tiến năm học 2011-2012
 • Tập thể lao động Tiên tiến năm học 2012-2013
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2013-2014
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2014-2015
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2015-2016
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2016-2017
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2017-2018
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2018-2019
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2019-2020
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2020-2021
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2021-2022
 • Bằng khen Bộ Y tế năm 2015 (Quyết định số 5035/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ Y tế)
 • Bằng khen Bộ Y tế năm 2017 (Quyết định số 4998/QĐ-BYT ngày 03/11/2017 của Bộ Y tế)
 • Bằng khen Bộ Y tế năm 2019 (Quyết định số 4474/QĐ-BYT ngày 30/9/2019 của Bộ Y tế)
 • Bằng khen Bộ Y tế năm 2021 (Quyết định số 5043/QĐ-BYT ngày 01/11/2021 của Bộ Y tế)
 • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2021 (Quyết định số 1593/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Trưởng/ Phụ trách và Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học qua các thời kỳ

2.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Bộ phận Hợp tác Phát triển:

Bộ phận hợp tác phát triển được hình thành từ phòng Hợp tác Quốc tế. Hoạt động Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Dược Hà Nội được hình thành từ những năm 1980 dưới hình thức cộng tác viên và cán bộ kiêm nhiệm (01 cán bộ), chưa có một đơn vị cụ thể tham gia tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế. Phần lớn các hoạt động trong giai đoạn này đều thông qua Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Y tế và tập trung chủ yếu vào các hoạt động tiếp nhận viện trợ, là giai đoạn đầu trong xúc tiến tìm kiếm đối tác, chưa có đường hướng cụ thể. Đến giai đoạn 1990 – 2004, công tác HTQT dần hình thành chuyên nghiệp hơn, trong giai đoạn này, hoạt động HTQT tập trung tìm kiếm viện trợ của các tổ chức quốc tế (Tầm nhìn thế giới, Tổ chức dược sĩ không biên giới, Chương trình FFI, dự án sốt rét Việt Úc…); tìm kiếm các nguồn học bổng gửi cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài. Đây cũng là giai đoạn hoạt động HTQT rầm rộ với một loạt các dự án: Dự án sốt rét Việt Úc, dự án phát triển phân tích sinh dược học, dự án hướng tới thực hành nhà thuốc tốt, chương trình FFI, chương trình hợp tác trong nâng cao vai trò dược sĩ trong quản lý và phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam… 

Giai đoạn 2004 – 2008, công tác HTQT chững lại và đi vào chiều sâu, bên cạnh đó đây cũng là giai đoạn kết thúc một loạt các chương trình dự án và chuẩn bị cho việc tìm kiếm các đối tác mới, chương trình, dự án hợp tác mới.  

Với mong muôn tăng cường hiệu quả của hoạt động HTQT, ngày 15/05/2009, phòng Hợp tác quốc tế được thành lập tại Quyết định số 174/QĐ-DHN của Trường Đại học Dược Hà Nội. Giai đoạn 2009- 2022, với sự ra đời của phòng HTQT, công tác HTQT đã được đẩy mạnh và để lại một số kết quả đáng ghi nhận. Tính đến nay, Nhà trường đã ký kết được 122 Thỏa thuận hợp tác, Thỏa thuận tài trợ, Hợp đồng dịch vụ KHCN có yếu tố quốc tế với các trường, viện, bệnh viện, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hoạt động hội nhập trong đào tạo, NCKH và quản trị đại học cũng được đẩy mạnh trong giai đoạn này thông qua một loạt các dự án, chương trình hợp tác như: Dự án NUFFIC; Dự án Global Fund; Chương trình Thạc sĩ Dược Mekong (Master Mekong Pharma) với các trường đại học Dược của Cộng hòa Pháp, Lào, Campuchia do Quỹ Pierre Fabre, AUF tài trợ; Chương trình Mekong Pharma Network; Dự án ADB; Dự án xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực (Dự án VNM 44); Các chương trình hợp tác với AUF, WHO, MSH, ISOP, ĐSQ CH Pháp, Wallonie Bruxelles, FCB, GIZ và TICA, YAKUZEMI…; Các chương trình xã hội hóa với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.  

Từ tháng 7 năm 2022, với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị của Trường Đại học Dược Hà Nội, Nhà trường đã kiện toàn cơ cấu tổ chức Trường, theo đó phòng HTQT và QLKH sát nhập thành phòng KHCN-HTPT. Công tác hợp tác phát triển được định hướng xúc tiến phát triển mạng lưới đối tác trong và ngoài nước trong đào tạo, NCKH, quản trị đại học từng bước tiệm cận với Sứ mệnh, tầm nhìn và triết lý giáo dục của Trường,  

Hiện nay các Thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước đang được xúc tiến triển khai, hỗ trợ nhà trường đáng kể trong việc tiếp cận quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển Trường đến 2030 và tầm nhìn 2045 của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được

 • Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2009 – 2010
 • Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2010 – 2011
 • Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2011 – 2012
 • Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2012 – 2013
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2014-2015 (Quyết định số 5594/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế)
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2016-2017 (Quyết định số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 của Bộ Y tế)
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2018-2019 (Quyết định số 4476/QĐ-BYT ngày 30/9/2019 của Bộ Y tế)
 • Tập thể lao động Xuất sắc năm học 2019-2020 (Quyết định số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 của Bộ Y tế)
 • Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2021-2022 (Quyết định số 04/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế)
 • Bằng khen của Bộ Y Tế (Quyết định số 3381/QĐ–BYT ngày 16/9/2011 của Bộ Y Tế)
 • Bằng khen của Bộ Y Tế năm 2010-2011 (Quyết định số 3381/QĐ–BYT ngày 16/9/2011 của Bộ Y Tế)
 • Bằng khen của Bộ Y Tế năm 2019-2020 (Quyết định số 4792/QĐ–BYT ngày 18/11/2020 của Bộ Y Tế)
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 (Quyết định số 470/QĐ–TTg ngày 02/4/2014 của Thủ tướng CP)

Trưởng/ Phụ trách và Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế qua các thời kỳ


08-12-2022

51 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL