Viên chức khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền

Giảng viên Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền

PGS Tuyen

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, Giảng viên cao cấp,  Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thu Hằng, Giảng viên cao cấp, Phó trưởng Khoa

TS. Hoàng Quỳnh Hoa, Giảng viên chính, Phó trưởng Khoa

 

 

 

PGS.TS. Trần Văn Ơn, Giảng viên cao cấp PGS.TS. Nguyễn Thái An, Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Đỗ Quyên, Giảng viên cao cấp


PGS.TS. Bùi Hồng Cường, Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tuấn, Giảng viên cao cấp, Giáo vụ Sau đại học

TS. Nguyễn Quỳnh Chi, Giảng viên chính

TS. Vũ Xuân Giang, Giảng viên

TS. Phạm Tuấn Anh, Giảng viên chính

TS. Thân Thị Kiều My, Giảng viên chính

TS. Hà Vân Oanh, Giảng viên chính

TS. Chử Thị Thanh Huyền, Giảng viên chính

ThS. Phạm Thái Hà Văn, Giảng viên

ThS. Nghiêm Đức Trọng, Giảng viên

 

TS. Nguyễn Thanh Tùng, Giảng viên

 

ThS. Phạm Thị Linh Giang, Giảng viên, Giáo vụ Đại học

 

ThS. Nguyễn Văn Phương, Giảng viên

ThS. Lê Thiên Kim, Giảng viên

 

 

Kỹ thuật viên Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền

DS. Doãn Thị Thu Thủy, Kỹ thuật viên

DS. Nguyễn Đức Hạnh, Kỹ thuật viên

DS. Bùi Thị Thúy, Kỹ thuật viên

 

DS. Trí Quỳnh Anh, Kỹ thuật viên

DS. Chu Thị Thoa, Kỹ thuật viên

DS. Nguyễn Nhật Tân, Kỹ thuật viên

 


04-12-2022

2222 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL