Viên chức khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền

Giảng viên Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền

PGS Tuyen

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, Giảng viên cao cấp,  Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thu Hằng, Giảng viên cao cấp, Phó trưởng Khoa

TS. Hoàng Quỳnh Hoa, Giảng viên chính, Phó trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Viết Thân, Giảng viên cao cấp
PGS.TS. Trần Văn Ơn, Giảng viên cao cấp PGS.TS. Nguyễn Thái An, Giảng viên cao cấp


 

PGS.TS. Bùi Hồng Cường, Giảng viên cao cấp

 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tuấn, Giảng viên cao cấp, Giáo vụ Sau đại học

PGS.TS. Đỗ Quyên, Giảng viên cao cấp

 


TS. Nguyễn Quỳnh Chi, Giảng viên chính

TS. Vũ Xuân Giang, Giảng viên

TS. Phạm Tuấn Anh, Giảng viên

TS. Thân Thị Kiều My, Giảng viên

TS. Hà Vân Oanh, Giảng viên

TS. Chử Thị Thanh Huyền, Giảng viên

 

ThS. Phạm Thái Hà Văn, Giảng viên

 

ThS. Nghiêm Đức Trọng, Giảng viên

 

ThS. Phạm Thị Linh Giang, Giảng viên, Giáo vụ Đại học

DS. Nguyễn Thanh Tùng, Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Phương, Giảng viên

ThS. Lê Thiên Kim, Giảng viên hợp đồng

 

Kỹ thuật viên Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền

DS. Doãn Thị Thu Thủy, Kỹ thuật viên

DS. Lê Trọng Hoàng, Kỹ thuật viên

DS. Bùi Thị Thúy, Kỹ thuật viên

DS. Nguyễn Đức Hạnh, Kỹ thuật viên

DS. Trí Quỳnh Anh, Kỹ thuật viên

DS. Chu Thị Thoa, Kỹ thuật viên

 


04-12-2022

625 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL