Thông báo tham dự Chương trình giới thiệu học bổng của trường Đại học Chung-Ang, Hàn quốc

Phòng Hợp tác quốc tế đã nhận được đề xuất của trường đại học Chung-Ang, Hàn quốc đến thăm, giới thiệu chương trình học bổng khoa học trẻ, trao đổi sinh viên và hợp tác nghiên cứu với một số bộ môn của Trường Đại học Dược Hà nội.

Sau chương trình làm việc với BGH, đoàn sẽ gặp gỡ, giới thiệu chương trình học bổng cho sinh viên. 

Các em sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng mời tham dự tại phòng Hội thảo 1 vào lúc 16.30 ngày 19/10/2015.


02-03-2016

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL