Thông báo mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships”

Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vương quốc Anh

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) kêu gọi các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình“Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học”.

Mục tiêu của chương trình là đào tạo nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức khoa học của Vương quốc Anh.

I. Nội dung chương trình:

Chương trình được thiết kế gồm 2 giai đoạn

-Giai đoạn 1: Tập huấn 08 ngày tại Vương quốc Anh dưới sự hướng dẫn và bảo trợ của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh. Khóa học sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng về mô hình kinh doanh khoa học công nghệ, phát triển và thuyết phục khách hàng, dựa trên kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp Vương quốc Anh. Các học viên cũng sẽ có cơ hội tham vấn, thực hành và kết nối với các chuyên gia và mạng lưới doanh nghiệp khoa học công nghệ của Viện Hàn lâm.

-Giai đoạn 2: Các khóa tập huấn bổ sung và hoạt động kết nối tại Việt Nam dưới sự hướng dẫn và bảo trợ của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hoàn thiện kế hoạch kinh doanh phù hợp với chính sách và điều kiện của Việt Nam.

II. Tiêu chuẩn dự tuyển:

Các nhà nghiên cứu muốn nộp hồ sơ tham dự chương trình cần đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

-Có quốc tịch Việt Nam, hiện đang cư trú và làm việc tại Việt Nam;

-Là nhà nghiên cứu làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian tại các viện nghiên cứu, trường Đại học; hoặc là nhà nghiên cứu độc lập;

-Có sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ sáng tạo, dựa trên nền tảng nghiên cứu kỹ thuật, có tiềm năng thương mại hoá và đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh;

-Lĩnh vực nghiên cứu: không giới hạn. Tuy nhiên, ưu tiên dành cho các nghiên cứu trong những lĩnh vực sau: i) Y tế và khoa học sự sống; ii) Nông nghiệp; iii) Phục hồi môi trường và an ninh năng lượng; iv) Đô thị hoá/ thành phố tương lai; v) Kỹ thuật số và các giải pháp sáng tạo nói chung;

-Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

III. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển:

-Hồ sơ gồm:

  • Đơn dự tuyển chương trình bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt dưới định dạng file .doc
  • Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

-Hình thức nộp hồ sơ: gửi bằng bản mềm tới địa chỉ email: ttnanh@most.gov.vn;

-Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h00 ngày 30/12/2014 (giờ Việt Nam);

-Lưu ý: chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được liên lạc.

IV. Tiêu chí đánh giá:

-Chứng chỉ/ kinh nghiệm về nghiên cứu chuyên nghiệp và quản lý kinh doanh;

-Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh;

-Thị trường tiềm năng, doanh thu và lợi nhuận của mô hình kinh doanh;

-Lợi thế cạnh tranh và tính khả thi của ý tưởng, đề án cho sự phát triển kinh tế và xã hội cấp địa phương/ vùng/ quốc gia;

-Năng lực đào tạo và hỗ trợ các nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực thương mại hoá công nghệ và kinh doanh sau khoá học.

V. Thời gian dự kiến:

-Từ ngày 05 đến ngày 09/01/2015: Vòng phỏng vấn các hồ sơ đạt tiêu chuẩn;

-Ngày 21/01/2015: Thông báo danh sách cuối cùng 14 nhà nghiên cứu;

-Tháng 1-2/2015: Sắp xếp chương trình;

-Ngày 09/03/2015: Bắt đầu chương trình đào tạo tại Vương quốc Anh;

-Từ tháng 04 đến tháng 12/2015: Tham gia các chương trình của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức.

VI. Các khoản tài trợ:

1. Từ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh

-Vé máy bay hai chiều Việt Nam – Vương quốc Anh;

-Chi phí đi lại và ăn ở tại Vương quốc Anh, chi phí cho khóa học tại Vương quốc Anh.

2. Từ Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

-Học phí các khoá học và chi phí tổ chức hội thảo tại Việt Nam.

VII. Các khoản chi phí tự túc khác:

-Bao gồm: bảo hiểm du lịch và các phụ phí khác.

-Các khoản chi phí này sẽ được BTC thông báo cụ thể sau khi ứng viên trúng tuyển.

VIII. Liên hệ:

Để biết thêm thông tin về chương trình, xin liên hệ:

Chị Trần Thu Nhật Anh, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, số điện thoại: 0966268829, địa chỉ email: ttnanh@most.gov.vn

Chị Phan Liên Hương, Cán bộ Chương trình Nghiên cứu, Đại sứ quán Anh, địa chỉ email:phan.huong@fco.gov.uk

* Các hoạt động ở Việt Nam được Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ.

* Các hoạt động của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh được tài trợ bởi Quỹ Newton của Chính phủ Anh.

​​Tệp đính kèm:
Trần Lệ My


02-03-2016

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL