Seminar của Giáo sư Trường Đại học CORNELL, Mỹ và giảng viên, cán bộ trường Đại học Dược Hà Nội

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Dược Hà Nội với các đơn vị, tổ chức của Hoa Kỳ, GS. Dinshaw J. Patel từ Đại học Cornell, Mỹ đã sang thăm và có buổi thảo luận, trao đổi với các cán bộ, sinh viên Đại học Dược Hà Nội vào chiều ngày 20/10/2014. 

1.jpg

Ảnh 01. Quang cảnh chung của buổi seminar

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Dược Hà Nội với các đơn vị, tổ chức của Hoa Kỳ, GS. Dinshaw J. Patel từ Đại học Cornell, Mỹ đã sang thăm và có buổi thảo luận, trao đổi với các cán bộ, sinh viên Đại học Dược Hà Nội vào chiều ngày 20/10/2014.

Buổi thảo luận đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các cán bộ trường Đại học Dược Hà Nội với chủ đề “Structure-Function Studies of Cytosolic DNA Sensors Governing the Interferon Response » (Tạm dịch: Các nghiên cứu về mối liên hệ cấu trúc- tác dụng của các AND bào tương tham gia điều chỉnh quá trình đáp ứng của Interferon)

Buổi Seminar đã diễn ra trong không khí rất sôi nổi và cởi mở với phần trình bày và phần thảo luận kéo dài gần hai tiếng. Sau buổi seminar, các thành phần tham dự và GS. Dinshaw J. Patel nói chung đều có những phản hồi tích cực. Riêng GS. Dinshaw J. Patel đã có những ấn tượng tốt đẹp về Trường Đại học Dược Hà Nội. Buổi seminar được đánh giá đã diễn ra tốt đẹp.​


Nguyễn Thị Anh


27-10-2014

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL