Newton Fund: Co hoi dao tao tai Anh cho cac nha sang che Viet Nam

Đại sứ quán Anh và Quỹ Newton Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cơ hội đào tạo nâng cao năng lực (thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu) tại Vương quốc Anh cho các nhà sáng chế Việt Nam thông qua Chương trình LIF năm thứ 2. Xin vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ dưới đây:​

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Quy_Newton_Viet_Nam_thong_bao_moi_nop_ho_so_chuong_trinh_Ho_tro_thuong_mai_hoa_ket_qua_nghien_cuu_cua_nha_khoa_hoc-Leaders_in_Innovation_Fellowships_2/
Hạn nộp hồ sơ: 3/12/2015
Các ứng viên xuất sắc sau khóa học sẽ được tiếp tục nộp hồ sơ để cạnh tranh nhận khoản tài trợ nhỏ bằng tiền mặt để phát triển kế hoạch kinh doanh.
Chi tiết xin liên hệ với bà:
Phan Thi Lien Huong (Ms.) | Research and Innovation Programme Manager |
British Embassy Hanoi|Central Building|31 Hai Ba Trung |Hanoi| Vietnam |
Email:phan.huong@fco.gov.uk| T:+84 4 3936 0500 ext 2297| Mob: +84 (0) 904 461 817 | FTN: 8493 2297 |
Website:gov.uk/world/vietnam|Follow the British Embassy sites onFacebook,BlogandFlickr


02-03-2016

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL