Lớp chuyên đề nâng cao về Dược động học quần thể

Trong 2 ngày 30-31 tháng 5 năm 2014, trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp với công ty Dược phẩm Novartis tổ chức lớp chuyên đề nâng cao về Dược động học quần thể. Giảng viên lớp học là nhóm giáo sư hàng đầu về Dược động học quần thể đến từ trường Đại học Paris 7, Cộng hòa Pháp.

GS.TS. France Mentré, giảng viên chính của khóa học Dược động học quần thể là chuyên gia đầu ngành về Thống kê sinh học Dược, phó tổng biên tập tạp chí Pharmacometrics and System Pharmacology (thuộc nhóm công bố của Nature).
Lớp học được bổ trợ các kiến thức cơ bản về dược động học quần thể và đặc biệt bổ sung các kỹ năng thực hành, xử lý số liệu trực tiếp trên máy tính. Trong 2 ngày lớp học diễn ra sôi nổi, nhiều câu hỏi thú vị và có ý nghĩa áp dụng thực tế cao.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp học:

IMG_4240.JPG
Giáo sư tiến sĩ France Mentre đang giảng dạy cho các học viên lớp học

IMG_4224.JPG

Lớp học diễn ra sôi nổi và nhiệt tình đặt câu hỏi

IMG_4262.JPG
Nhóm nghiên cứu trả lời các câu hỏi và giải thích thêm ý nghĩa làm nghiên cứu dược động học quần thể

IMG_4273.JPG
Lễ phát chứng chỉ cho các học viên lớp học


05-06-2014

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL