Thư mời tham dự Hội thảo chuyên đề trực tuyến Đức - Việt "Thiết bị y tế, Dược phẩm và Công nghệ sinh học tại Việt Nam"

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển giữa Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam với Công ty Phát triển Kinh tế bang Sachsen, CHLB Đức, buổi hội thảo chuyên đề trực tuyến Đức – Việt về Thiết bị y tế, Dược phẩm và Công nghệ sinh học tại Việt Nam được tổ chức để hỗ trợ các doanh nghiệp Đức tìm kiếm đối tác hợp tác tại Việt Nam.
Thời gian: Thứ Ba, 26.10.2021, 13:50 – 16:00

​Để tham dự, vui lòng gửi phiếu đăng ký theo đường dẫn https://forms.office.com/r/Fn4kVj6dLYtrước ngày 22.10.2021.

Thông tin chi tiết xem tệp đính kèm.


20-10-2021

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL