Thư mời Bày tỏ quan tâm đối với quỹ sáng kiến Artermisinin và Sốt rét khu vực của Quỹ Toàn cầu giai đoạn 2018-2020 dành cho các cơ quan Việt Nam

Ban điều phối quốc gia quỹ toàn cầu tại Việt Nam về Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (GFATM) tại Việt Nam đang kêu gọi các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) cùng tham gia giai đoạn 2018-2020. 

Các tổ chức và đơn vị có quan tâm yêu cầu nộp thư bày tỏ sự quan tâm ( file đính kèm) trong đó có mô tả về khả năng của tổ chức / đơn vị có đáp ứng các tiêu chí và kinh nghiệm quản lý hoặc thực hiện các chương trình Rủi ro Quỹ Toàn cầu vào hồi 17h00 ngày 19 tháng 5 năm 2017 tới:
Ban thư ký CCM: Bà Trịnh Thảo Nguyên
Địa chỉ Văn phòng CCM: Tầng 12, phòng 12B07, Tháp A, Tòa nhà D2
Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam


12-05-2017

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL