Thông báo về dự án/chương trình hợp tác khoa học năm 2017

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa ra​ thông báo về việc nhận hồ sơ cho các dự án/chương trình hợp tác khoa học năm 2017. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2017.

​​Mọi thông tin chi tiết về dự án hợp hợp tác khoa học năm 2017, xin vui lòng xem thông tin ở đường link dưới đây:


19-01-2017

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL