Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên mùa hè 2020 tại Nhật bản

Có 3 chương trình như sau: 

Chương trình 1: Giới thiệu về Đại học Dược Nihon, Nhật bản

24 tháng 8 (Thứ 2) Theo giờ Nhật bản

   Lệ phí: Miễn phí

Chương trình 2: Ngôn ngữ và nền văn hóa Nhật

 25 tháng 8 (Thứ 3) Theo giờ Nhật bản

   Lệ phí: 1,000 JPY

Chương trình 3: Hệ thống y tế Nhật bản

26 và 27 tháng 8 (Thứ 4 & 5) Theo giờ Nhật bản​​

Lệ phí : 3,000 JPY


11-08-2020

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL