Thông báo lần 2 tuyển chọn dự án cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương : Hỗ trợ các thành viên của AUF trong việc xây dựng một hệ thống các công cụ nhằm phát triển khả năng sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên

Mục đích chính của dự án là để giúp các trường Đại học thành viên của AUF triển khai :  
  • khuyến khích phát triển văn hóa doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình đào tạo và các hoạt động nghiên cứu hợp tác với các tổ chức kinh tế - xã hội thông qua biện pháp sáng tạo có hệ thống : cấp chứng chỉ cho các môn học khởi nghiệp, chính sách thực tập thiên về đổi mới và phát triển khởi nghiệp, phát triển các công cụ và kỹ năng liên quan đến khởi nghiệp ngoài chương trình đào tạo chính thống , nhưng được đưa vào chương trình học hàn lâm ; 
  • tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi giữa các chuyên gia và sinh viên để khuyến khích sinh viên tìm hiểu về khởi nghiệp 
  • thiết lập một vườn ươm doanh nghiệp trong trường Đại học để tăng cường mối liên kết giữa các chuyên gia, giáo viên và sinh viên trong việc tạo ra các dự án sáng tạo; cũng như kết nối giữa giới hàn lâm và giới kinh tế;

Thời hạn nộp hồ sơ:Ngày 15 tháng 7 năm 2018


06-06-2018

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL